هنر رزمخواندن این کتاب برای هرکس که در مقام مدیریت می‌نشیند واجب است.

اول مدیریت استراتژیک را بیاموزید سپس مدیر شوید!!

پیروز شدن بدون جنگیدن، برترین پیروزی است. مهمترین و موثرترین کتاب استراتژی در جهان. کتابی ضروری برای مدیران، سیاستمداران، تاجران، فرماندهان نظامی، مربیان و ورزشکاران. کتاب درسی رشته های مدیریت و رهبری، استراتژی، تجارت و علوم نظامی در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان. کتابی برای درک و رهبری روابط، از روابط فردی تا روابط بین‌الملل. هدف نهایی این کتاب، شکست ناپذیری، پیروزی بدون جنگ و جدال و کسب قدرت از راه درک طبیعت، سیاست و روانشناسی درگیری‌هاست.

واقعیت این است که همه‌ی ما در زندگی، اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدتی را برای خودمان ترسیم کرده‌ایم و برای رسیدن به هرکدام‌شان، برنامه ریخته‌ایم، اما تا چه اندازه به درستی روش و برنامه‌ریزی‌مان اطمینان داریم؟ سن تزو، با زیرکی این نکات را در کتاب گنجانده‌ است: «اگر می‌خواهید چیزی را به‌دست آورید و آن چیز برای شما ارزش زیادی دارد؛ هرگز بر رویش ریسک نکنید. فقط زمانی حرکت کنید که مطمئن هستید پیروز می‌شوید». این نقل‌قول‌های کاربردی و هوشمندانه‌ی سن تزو، شما را به‌وجد خواهد آورد. کافی‌ست قدم به قدم با آموزه‌های پیش بروید تا در انتهای کتاب ببینید چه اطلاعات مفیدی برای موفقیت به‌دست آورده‌اید. برای موفقیت در زندگی خود، این کتاب را بخوانید و به همه‌ی کسانی که دوست‌شان دارید و برای‌تان اهمیت دارند، پیشنهاد بدهید.

در هر موضع و مقام و در هر منصب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی درگیر با مجموعه‌ای از عوامل انسانی، موانع و امکانات مادی است، نیازمند استفاده از فرصت‌ها و مدیریت صحیح نیروها نیز می‌باشد و کتاب آیین رزم به سادگی و با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از سنت‌ها و قوانین جاری در میان هستی، می‌تواند هنر مدیریت و هدایت نیروها را به او ارائه کند. از همین رو، این اثر، برای هر یک از مدیران در مناصب مختلف از جمله مناصب نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارایی بسیار و قابل توجهی دارد؛ همان که امروز بیش از هر زمان بدان نیازمندیم.